Privacy statement

Hier een tekst over privacy statement.

Privacy policy

De core business van Fix Recruitment is het bemiddelen van digital marketing professionals. Om onze klanten en kandidaten zo goed mogelijk met elkaar te matchen, hebben wij vanzelfsprekend gegevens van je nodig. Dit zijn alleen gegevens die nodig zijn om onze dienst zo goed mogelijk uit te voeren.

De gegevensverwerking binnen Fix Recruitment is volledig ingericht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent dus niet verplicht om gegevens aan ons te verstrekken. Dit kan echter wel tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op je kunnen afstemmen

Gegevens

Wij verwerken en registreren persoonsgegevens die te maken hebben met het totale sollicitatieproces. Daarbij kan je denken aan je Curriculum Vitae, motivatiebrief, je wensen en behoeften, correspondentie en betalingsgegevens (voor je nieuwe salaris als je bent aangenomen).

Wanneer je solliciteert via onze website of via een van onze consultants, noteren en registreren wij de gegevens die jij aan ons verstrekt in onze database. Je krijgt dan als het ware een persoonlijk profiel. Zo kunnen wij snel handelen als we bijvoorbeeld een interessante uitdaging voor je hebben.

Rechtsgrond

Wij verwerken enkel persoonsgegevens als wij daar nadrukkelijk toestemming van u voor hebben. Een deel van onze verwerkingen zijn ook wettelijk verplicht. Het gaat daarbij vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Ook kunnen we in het geval van juridische plichten persoonsgegevens verwerken. Dit geldt alleen voor kandidaten die succesvol door ons zijn bemiddeld bij één van onze klanten. Denk hierbij aan N.A.W. gegevens die nodig zijn voor het opstellen van arbeidscontracten en het opmaken van facturen voor onze klanten.

Bewaartijd

Omdat geen enkel recruitmentproces hetzelfde is, kunnen we geen concreet antwoord op deze vraag geven. Wanneer er bijvoorbeeld een proces loopt m.b.t. een specifieke vacature, of wij verwachten een passende vacature binnen een realistisch tijdsbestek, bewaren wij je gegevens zo lang als nodig is om het recruitmentproces zo zorgvuldig en succesvol mogelijk afronden.

Rechten

Als jij betrokken bent bij een van onze geleverde diensten, kan het zijn dat wij gegevens van je hebben verwerkt. Jij hebt te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien. Dit kan je aanvragen
via info@fixrecruitment.nl.

Ben je van mening dat de persoonsgegevens die wij van je hebben niet actueel zijn of aangepast mogen worden? Neem dan contact met ons voor een rectificatie. Bent je van mening dat wij je persoonsgegevens alleen mogen gebruiken voor specifieke doeleinden, dan kan je daar ook een verzoek voor indienen.

Je hebt t.a.t. het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens tijdelijk of permanent te laten verwijderen. Afhankelijk van hoe ver je als kandidaat bijvoorbeeld in het recruitment proces bent, kan het voorkomen dat wij niet direct alles kunnen verwijderen i.v.m. administratieve of juridische redenen